Στην κατηγορία αυτή αναπτύσονται υποστηρικτικά εργαλεία που εφαρμόζονται στην ΕΕ και στην Ελλάδα , με σκοπό την καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των Συμβούλων.