Το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ» στην ΠΕ Ημαθίας προσβλέπει στην κατάρτιση 40 ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ από την ΠΕ Ημαθίας,  απόφοιτων τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 70 ωρών (50 ώρες θεωρίας και 20 ώρες πρακτική άσκηση) συμπεριλαμβανομένης Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πιστοποίησης προσόντων