Το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» στην ΠΕ Ημαθίας προσβλέπει στην κατάρτιση 40 ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ από την ΠΕ Ημαθίας,  απόφοιτων τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 70 ωρών (50 ώρες θεωρία και 20 ώρες πρακτική άσκηση με την μορφή των case study) συμπεριλαμβανομένης Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πιστοποίησης προσόντων.